[1]
Bodziony, Z. 2021. Kontrastywne ujęcie stopnia internacjonalizacji inwentarzy podręczników do nauczania języków polskiego i węgierskiego jako obcych. Polonica. 41, 1 (grudz. 2021). DOI:https://doi.org/10.17651/POLON.41.1.