[1]
Bronikowska, R. 2021. Niedokończona „werbizacja” – rozwój predykatywnych konstrukcji z przymiotnikiem w rodzaju żeńskim w XVII i XVIII w. w świetle danych korpusowych. Polonica. 41, 1 (grudz. 2021). DOI:https://doi.org/10.17651/POLON.41.7.