[1]
Maryn-Stachurska, D. 2021. „Czy to <em>stosowne</em>?” O cechach składniowych i semantycznych jednostek <em>stosowny</em> i <em>stosownie</em> . Polonica. 41, 1 (grudz. 2021). DOI:https://doi.org/10.17651/POLON.41.6.