[1]
Trawiński, B. 2021. Podnoszenie negacji a tryb czasownika. Analiza korpusowa czasowników <em>sądzić</em> i <em>wierzyć</em>. Polonica. 41, 1 (grudz. 2021). DOI:https://doi.org/10.17651/POLON.41.8.