[1]
Saniewska, D. 2022. Arka Noego – o różnorodności semantyczno-strukturalnej nazw zakładów leczniczych dla zwierząt (na materiale Północno-Wschodniej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej). Polonica. 42, 1 (grudz. 2022). DOI:https://doi.org/10.17651/POLON.42.3.