[1]
Fokin, S. 2022. Wydobywanie form gramatycznych analitycznych jako nowe wyzwania korpusowe (na materiale form trybu przypuszczającego w języku polskim i ukraińskim). Polonica. 42, 1 (grudz. 2022). DOI:https://doi.org/10.17651/POLON.42.9.