[1]
Czachor, M.W. 2023. Różnorodność znaczeniowa konstrukcji z imiesłowem przysłówkowym współczesnym: wieloznaczność a treść propozycjonalna zdania. Polonica. 43, 1 (grudz. 2023), 5–31. DOI:https://doi.org/10.17651/POLON.43.1.