[1]
Jelonek, T. 2023. Nazewnictwo funkcjonujące na językowo-kulturowych pograniczach miast i wsi w dobie globalizacji. Polonica. 43, 1 (grudz. 2023), 63–75. DOI:https://doi.org/10.17651/POLON.43.4.