[1]
Wiemer, B., Socka, A. i Wrzesień-Kwiatkowska, J. 2023. Relacje między znaczeniami modalnymi i znaczeniami aspektowymi w języku polskim. Odpowiedzi z badania korpusowego. Polonica. 43, 1 (grudz. 2023), 77–107. DOI:https://doi.org/10.17651/POLON.43.5.