[1]
Wójcik, A. 2024. Zanik czeskich imiesłowów przysłówkowych – <em>memento mori</em> dla polszczyzny?. Polonica. 43, 1 (sty. 2024), 193–206. DOI:https://doi.org/10.17651/POLON.43.10.