[1]
Grochowski, M. 2023. Pracownia Budowy Gramatycznej IJP jako tło historyczne Przewodnika językowo-encyklopedycznego po gramatyce semantycznej języka polskiego w ujęciu historycznym (projektu NPRH, 15.05.2018–15.05.2024). Polonica. 43, 1 (grudz. 2023), 213–218. DOI:https://doi.org/10.17651/POLON.43.12.