[1]
Kasza, M. 2015. Praktyczny przewodnik po korpusach języków słowiańskich, red. Milena Hebal-Jezierska, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego . Polonica. 35, (lis. 2015), 231–233.