(1)
Bobrowski, J. Pojęcie Kompetencji Stylizacyjnej I Jego użyteczność W Badaniach Nad językową Stylizacją Historyczną W Filmowych Listach Dialogowych. Polonica 2019, 37, 13-22.