(1)
Łuczyński, M. „Geograf Bawarski” — Nowe Odczytania. Polonica 2017, 37, 23-36.