(1)
Bugajska, M. Polskie Ekwiwalenty cerkiewnosłowiańskich Nazw środków płatniczych I Jednostek Monetarnych W „Leksykonie supraskim” Z 1722 Roku — Analiza Leksykalna. Polonica 2017, 37, 91-103.