(1)
Janczulewicz, P. Czy rówieśnik Jest Wyrazem Rodzimym?. Polonica 2017, 37, 105-113.