(1)
Łuc, I. Pogranicze W Odetnicznych Nazwiskach mieszkańców południowego Śląska XIX Wieku. Polonica 2017, 37, 115-136.