(1)
Ruta, K.; Wrześniewska-Pietrzak, M. Przyimki Przestrzenne W Tekstach Pisanych W języku Polskim Przez Osoby niesłyszące — Uwagi wstępne. Polonica 2017, 37, 137-148.