(1)
Szeptyński, R. Geneza słowiańskiego Sufiksu Comparatiwu *-ěj-ьš- (pol. -Ejsz-). Polonica 2019, 38, 167-174.