(1)
Gatkowska, I. Konotacje Koloru W Testach Swobodnych Skojarzeń słownych W ciągu pięćdziesięciu Lat. Studium porównawcze. Polonica 2020, 40.