(1)
Masłej, D. Wykorzystanie Biblii W tekście Apokryficznym I Kaznodziejskim Na przykładzie Staropolskich tłumaczeń Perykopy O Uzdrowieniu Syna Dworzanina. Polonica 2020, 40.