(1)
Mitrenga, B. Terminologia związana Z ekspresywnością języka I Leksyką Ekspresywną W ujęciu Historycznym. Prolegomena. Polonica 2020, 40.