(1)
Nowak, K.; Halida, Łukasz. I Warsztaty EFontes. Reprezentatywność: Gatunki I Funkcje. Polonica 2020, 40.