(1)
Puzynina, J. O Polskich Czasownikach zmuszać, Zmusić I Predykatach Wobec Nich Bliskoznacznych. Polonica 1983, 8, 123-146.