(1)
Sowa, F. Uwagi O składni Czasopism Polonijnych W Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. Polonica 1983, 8, 207-213.