(1)
Basara, A.; Falińska, B. Z Prac Nad Ogólnosłowiańskim Atlasem językowym (Konferencja W Moskwie 18—29 V 1981). Polonica 1983, 8, 255-259.