(1)
Kupiszewski, M. J. Basara, Z Zagadnień słownictwa Gwarowego. Terminologia obróbki Drewna W Dialektach Polskich. Polonica 1983, 8, 281-282.