(1)
Richter, L. Rola poszczególnych czynników W Procesie Percepcji Intonacji W Mowie Polskiej. Polonica 1983, 8, 7-36.