(1)
Wróbel, H. Charakterystyka składniowa Konstrukcji Wielowypowiedzeniowyoh Z listów Polonii amerykańskiej. Polonica 1983, 8, 183-196.