(1)
Kowalska, A. Stan I Perspektywy Prac Nad Atlasem Gwar Mazowieckich. Polonica 1983, 8, 237-250.