(1)
Grochowski, M. Zarys Analizy Semantycznej Grupy Jednostek wyrażających Negatywne Etycznie Relacje Osobowe (kpina, Zniewaga, Upokorzenie). Polonica 1983, 8, 57-72.