(1)
Bobrowski, I. Cechy Subkategoryzacji czasowników występujących W Zdaniach Z Się. Polonica 1983, 8, 147-170.