(1)
Stanecka-Tyralska, B. Angielskie Kalki Frazeologiczne występujące W Polskim języku mówionym W Wielkiej Brytanii. Polonica 1983, 8, 215-220.