(1)
Dukiewicz, L. Posiedzenie Międzynarodowej Komisji Fonetyki I Fonologii Języków Słowiańskich Przy Międzynarodowym Komitecie Slawistycznym (Mogilany 16—18 X 1981). Polonica 1983, 8, 259-260.