(1)
Dukiewicz, L. Stosunki intensywnościowo-Iloczasowe między Elementami Fraz oznajmujących I Pytajnych O różnej Lokalizacji Szczytu Fonicznego. Polonica 1983, 8, 37-48.