(1)
Wolińska, O. Syntaktyczne Struktury Perswazyjne W Listach (na Materiale listów Polonijnych). Polonica 1983, 8, 197-204.