(1)
Kawka, M. Semantyczno-Syntaktyczny słownik słowiańskich czasowników Odimiennych. Polonica 1983, 8, 274-280.