(1)
Grochowski, M. O Strukturze Semantycznej Zdań Z partykułą Chociaż. Polonica 1983, 8, 73-83.