(1)
Bieńkowska, D. Z problemów Stylizacji Gwarowej W Utworach Władysława Reymonta. Polonica 1983, 8, 221-235.