(1)
Turkowska, M. O wyznaczoności. Polonica 1982, 7, 47-66.