(1)
Basara, A.; Falińska, B. Sprawozdanie Z Konferencji Ogólnosłowiańskiego Atlasu językowego (Binz 20—23 X 1980. Polonica 1982, 7, 265-269.