(1)
Szpakowicz, S.; Świdziński, M. Zarys Klasyfikacji schematów Zdaniowych We współczesnej Polszczyźnie Pisanej. Polonica 1982, 7, 5-35.