(1)
Pawłowska, R. Znaczenie I użycie Czasownika myśleć. Polonica 1982, 7, 149-160.