(1)
Kowalik, K.; Tichomirowa, T. Polskij Jazyk. Grammaticzeskij oczerk,litieraturnyje Tieksty S Kommientarijami I słowariem. Polonica 1982, 7, 279-285.