(1)
Klebanowska, B. Przez W Znaczeniu Przyczynowym. Polonica 1982, 7, 127-135.