(1)
Dzendzeliwski, J. Niewyczerpana Skarbnica Mowy Ludu Polskiego — Słownik Gwar Polskich, T. I, Z. 1. Polonica 1982, 7, 271-277.