(1)
Pisarkowa, K. Do Semantyki kauzatywności. Polonica 1982, 7, 37-46.