(1)
Bobrowski, I. Zasady Subkategoryzowania czasowników Przechodnich występujących W Zdaniach Bez dopełnień bliższych. Polonica 1982, 7, 97-105.