(1)
Basara, J. Cele I Formy współpracy Naukowej Instytutu Języka Polskiego PAN Z Zagranicą. Polonica 1982, 7, 201-263.