(1)
Rogowska, M. Funkcje Gramatyczne słowa Jako. Polonica 1982, 7, 161-175.